• Standaard header

Toneelvereniging Samen Eén

De  beide dorpen hebben een toneelvereniging Samen Eén, opgericht in 1946. Deze is nog steeds springlevend en  verzorgt een jaarlijkse toneeluitvoering en op verzoek wordt ook opgetreden in andere dorpen.

Samen Eén bezorgt sinds 1948 de bewoners uit beide dorpen een leuke avond en de spelers beleven zelf ook de nodige vreugde aan het spelen.  Vandaag de dag is Samen Eén een amateurtoneelvereniging die nagenoeg op professionele wijze toneelstukken voor het voetlicht brengt en met name in de regio een uitstekende naam heeft. In de loop der jaren hebben diverse regisseurs hun stempel op de vereniging gedrukt, maar zonder afbreuk te doen aan de anderen, kunnen we stellen dat vanaf 1990 onder leiding van de heer H. Ensing de professionaliteit furore heeft gemaakt. Naast een vaste kern spelers en speelsters, komen er ieder jaar gelukkig debutanten bij, die de kneepjes van het amateurtoneel leren. Ook de grime wordt door eigen leden gedaan, die daar een professionele opleiding voor hebben gevolgd. De decors worden in eigen beheer gemaakt, door de zeer enthousiaste ploeg decorbouwers en menig zustervereniging maakt dankbaar gebruik van de decors van Samen Eén. Samen Eén heeft ook haar eigen professionele toneelkar, waar alle decorstukken in worden opgeslagen en zo vervoerd worden naar de plaats van optreden. We kunnen stellen dat Samen Eén heel stevig verankerd is in de samenleving van de dorpen Sonnega en Oldetrijne en dat menig bewoner uit de dorpen op de een of andere manier wel bij de activiteiten van de vereniging betrokken of betrokken is geweest.  Het feit dat de vereniging nu ongeveer 500 donateurs en leden heeft zegt op zich genoeg, maar dat een steeds groter aantal donateurs uit de regio komen, zegt alles over de kwaliteit van Samen Eén!

Het bestuur bestaat uit:

Naam Functie Rooster van aftreden
Eddy Reuvekamp Voorzitter 2020
Mirka ten Dam Secretaris 2019
Gerben Ziel Penningmeester 2022
Hendrik Fokkema algemeen lid 2018


Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. Reuvekamp of sameneen@sonnega-oldetrijne.nl

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer