• Standaard header

Stichting Historie

Sinds jaar en dag bestaat er in de tweelingdorpen Sonnega en Oldetrijne een club geïnteresseerde (oud)inwoners, die zich bezig hielden en houden met de historie van de beide dorpen, gelegen tussen de riviertjes De Linde en de Tjonger en in het westen grenzende aan de Van Helomavaart en ten oosten aan de hoofdplaats van Weststellingwerf Wolvega.

Reeds in 1989 werkten de leden van genoemde club mede aan de tot standkoming van de kadastrale- en prekadastrale atlas voor Friesland t.w. het deel ten noorden van de Linde.

In de loop van de jaren daarop volgend werden allerlei projecten ontwikkeld, welke (enigszins) te maken hadden met de geschiedenis c.q. bevolking van bovengenoemde dorpen.

Tot stand kwamen o.a.:

 • Een uitgebreid boekwerk met fotomateriaal getiteld “Van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne” met een DVD.
 • Een informatiepaneel werd gemaakt ten behoeve van het oorlogsmonument op de hoek van de Sasweg/Meenthe, waarbij tevens een les-dvd werd ontwikkeld voor de leerlingen van de basisschool. Er werd een bijsluiter bij de dvd ontwikkeld in de Engelse taal ter gelegenheid van het bezoek van familieleden op 4 mei 2015 van de omgekomen Sgt Rees.
 • De historische club bedacht de naam voor het fietspad/wandelpad langs de Linde vanaf de Driewegsluis naar de sas t.w. Gapenburg, welke naam refereert aan een voormalig douanekantoortje aan de Linde op de grens met Overijssel.
 • Ondersteuning werd gegeven aan het onderzoek (2013) naar de begraafplaatsen in het dorp Sonnega; vooral aan die begraafplaats, welke er ooit was aan de voormalige Bovenweg (nu Pieter Stuyvesantweg) in Sonnega (auteurs Boonstra en Bos)
 • Een informatiepaneel werd vervaardigd met vermelding van oude veldnamen in de beide dorpen. Genoemd paneel werd geplaatst als toeristische trekpleister bij het dorpscentrum (kerk) in Oldetrijne met ondersteuning van de gemeente Weststellingwerf en Landschapsbeheer Friesland.
 • Regelmatig werden en worden er artikelen gepubliceerd in de dorpenkrant t.a.v. historie/geschiedenis betrekking hebbende op de tweelingdorpjes en hielden de huidige bestuursleden zich tevens bezig met het dorpenarchief.
 • Kortgeleden (2014) kreeg de “historische club” een meer reguliere status en werd de club omgezet in een stichtingsvorm met de naam Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne met als zetel het dorp Sonnega.
 • De reden hiervoor was o.a. dat het bestuur zich momenteel bezig houdt met de ontwikkeling van een uitgebreid boekwerk (naslagwerk) over de historie en geschiedenis met zijn bewoners en bewoning vanaf ongeveer 1900 tot en met heden met veel informatie en fotomateriaal. Het bestuur hoopt dat dit boekwerk volgend jaar beschikbaar zal komen.


Meer informatie kunt u vinden op de website www.sthistoriesonnega-oldetrijne.nl

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer