• Standaard header

Plaatselijk Belang

Een dorp zonder mensen, zijn landerijen van steen en hout. De inwoners van het dorp maken het verschil. Vele dorpen hebben Plaatselijk Belangen. Plaatselijk Belangen zijn betrokken bij kwesties  die in en rond het dorp spelen. Zij hebben een belangrijke rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het dorp. Zo is  in 1946 Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne opgericht. Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne maakt zich sterk om de leefbaarheid in de tweelingdorpen te vergroten. Als richtlijn gebruikt zij hierbij de dorpenvisie.

Het bestuur van Plaatselijk Belang  bestaat uit:

Naam Functie Rooster van aftreden
Eelco Jan de Boer Voorzitter 2027
Karin Witteveen Secretaris 2024
Allissa Doornebal Penningmeester 2025
Erik Nijholt Bestuurslid 2027
Joke Bethlehem Bestuurslid 2023

De zittingsduur in het bestuur van Plaatselijk Belang is 5 jaar. Deze periode kan niet verlengd worden.

Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne heeft verschillende zelfstandige commissies. Dit zijn respectievelijk: Stichting Dorpscentrum, de Feestcommissie, de Archiefcommissie, Redactie dorpskrant en Redactie website.

Plaatselijk Belangen in gemeente Weststellingwerf hebben een aanspreekpunt binnen de gemeente. Dit is de dorpencoördinator. De vereniging kleine dorpen (VKD) vormt de koepel van PB uit alle 24 kleine dorpen in de gemeente en vertegenwoordigt de  dorpen als het gaat om gemeentebrede ontwikkelingen en belangen. De bestuursleden van de Vereniging Kleine Dorpen wordt gecommuniceerd via www.weststellingwerf.nl

Stichting Doarpswurk is een organisatie die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Stichting Doarpswurk is een steunfunctie van provincie Friesland. Deze hebben een website: www.doarpswurk.nl.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne dan kunt u zich richten tot plaatselijkbelang@sonnega-oldetrijne.nl

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer