• Standaard header

School-Dorpskrant

Begin jaren ’90 is door enkele inwoners het initiatief genomen tot het opstarten van een dorpskrant. Deze verschijnt vanaf dat moment drie keer per jaar (oktober, februari en juni) in combinatie met de schoolkrant van O.B.S. De Lantscheene. De uitgave loopt gelijk met het schooljaar.  De schoolkrant wordt samengesteld door de Lantscheene. De dorpskrant wordt opgesteld door de redactie Dorpskrant.

Leden van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne en gezinnen van schoolgaande kinderen van de Lantscheene ontvangen de school-dorpskrant gratis. Woont u buiten Sonnega-Oldetrijne en wilt u de school-dorpskrant ontvangen dan kunt u contact opnemen met de redactie.  Ook is de school-dorpskrant digitaal te lezen op deze site.

Om de drukkosten in de hand te houden, is het totaal aantal pagina’s per dorpskrant gesteld op 10 (dus 20 A4-kantjes). Daarom zijn er een aantal ‘spelregels’ vastgesteld die onze dorpskrant overzichtelijk, gevarieerd en binnen het gestelde aantal pagina’s zal houden:

 • In de herfst/wintereditie zal niet veel ruimte zijn voor ingezonden bijdragen.  Deze krant is al erg  vol door agenda en notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang en de jaarverslagen van de Stichting, Feestcommissie, dorpsarchief en Plaatselijk Belang.
 • In de voorjaars- en zomereditie is er voldoende ruimte voor het plaatsen van ingezonden stukken en andere verhalen.
 • De redactie behoudt het recht om kopij wel of niet te plaatsen.


De kopij voor de dorpskrant bij voorkeur per e-mail inleveren via dorpskrant@sonnega-oldetrijne.nl.

De redactie van de Dorpskrant bestaat uit:
Annelies Tietema
Annie Kester
Wilma Bethlehem

Archief

Het archief van de oude school-dorpskranten kunt u hier vinden. De school-dorpskranten staan in PDF.

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer