• Standaard header

Historie klokkenstoel

Bekend is dat in Sonnega reeds in de vijftiende eeuw een kerkje stond. In welke jaar het kerkje is gebouwd is onbekend. Op de kadastrale atlas 1832 staat op het perceel – kerkhof en klokkenstoel-onder nummer OTY A 501 een schoolgebouwtje van 42 m2. Schuin achter het kerkje stond een klokkenstoel. Bekend is dat in het jaar 1644 voor deze houten klokkenstoel een nieuwe klok werd gegoten van 365 kg door de firma Noteboom uit Leeuwarden. In de klok werd de naam gegraveerd van de Grietman van Weststellingwerf de heer Dirck van Baerd. Ook is bekend dat er een vernieuwing plaats vond van de houten stoel in 1858 en dat gebeurde door L.J. v.d. Zwaag uit Wolvega. Deze houten stoel hield het vol tot 1912, want toen werd de houten stoel vervangen door een ijzeren klokkenstoel.

Deze ijzeren stoel werd gebouwd door Fokke Dijkstra uit Oudehaske. Het kerkje werd waarschijnlijk voor 1840 afgebroken maar een deel van het gebouw heeft tot 1835 nog dienst gedaan als school van Sonnega. Op de kadastrale atlas van 1832 staat onder nummer 501= school. In 1923 werd de dodenakker, waar dus eerst het kerkje en klokkenstoel stonden, gesloten. In 1928 werd de ijzeren klokkenstoel van de oude grafheuvel verplaatst naar de nieuwe begraafplaats aan de overkant van de weg. De klokkenstoel was toen nog voorzien van de oude klok uit 1644. Helaas werd in 1944 de oude klok door de Duitse bezetter verwijderd en zou het tot 1947 duren voor er een nieuwe bronzen klok terugkwam; echter een aanmerkelijk lichtere klok van 165 kg, vervaardigd door de firma Van Bergen uit Heiligerlee. In 1989 werd de ijzeren klokkenstoel afgebroken en werd er een nieuwe, weer houten stoel geplaatst op de oorspronkelijke oude niet meer in gebruik zijnde dodenakker.

De klok

De klok van 340 kg werd gegoten in Aarle Rixtel. De bouw van een nieuwe klokkenstoel werd mede mogelijk gemaaktdoor een bijdrage uit het provinciaal project Schoteruiterdijken; aangevraagd op initiatief van Pl. Belang Sonnega/Oldetrijne. De klok ("bel") werd geschonken door een gulle inwoner uit Sonnega. Vermeldenswaardig is verder, dat in de klok van 1947 een spreuk was gegraveerd, welke luidde: "door bruut geweld verdreven, door het ganse dorp gegeven". De spreuk was bedacht door een inwoner wijlen Toon Hassing. Ook in de nieuwe klok van 1989 is een spreuk gegraveerd, bedacht door wijlen mevr. A. de Kroon-Hornstra, welke luidt: "Op de aangewezen tijd van Hem, doe ik mijn plicht: verhef mijn stem". De oude klok van 1947 en het oude houten rad (waarover het klokkentouw liep) zijn geschonken aan het klokmuseum in Heiligerlee. Gelukkig is ook een tekening bewaard gebleven van het houten rad, welke tekening van wijlen Alfons Kruse, in het bezit is van de historische werkgroep Sonnega/Oldetrijne.

In de oude bel van de klokkenstoel stond de naam van Dirck van Baerdt Grietman van Weststellingwerf van 1639-1673. Grietman Dirck van Baerdt was gehuwd met Wypck van Bootsma te Sonnega (op 6 sept. 1646) dochter van Abbe v.Bootsma en Hylckje Herbranda. Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren, die nog geen 2 jaar oud overleed en in den grafkelder te Wolvega ligt begraven. Bron: P.J.Blok en P.C.Molhuyzen, Nieuw Ned. Biografisch woordenboek. Deel 10 .Zie ook A.L. Heerma v. Voss en D.D. Osinga over Genealogie v.h. geslacht Baerdt.

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer