• Standaard header

Historie

De historische werkgroep Sonnega-Oldetrijne heeft zich beijverd om oude foto’s van beide dorpen te archiveren en op DVD te plaatsen. De verzameling oude dia’s/foto’s is inmiddels gegroeid tot een respectabel aantal. De dvd met een bijbehorende boekwerkje is in 2008 gepresenteerd en er zijn inmiddels 150 exemplaren door belangstellenden afgenomen. Het is niet de bedoeling om meer te reproduceren. Helaas. De historische werkgroep is in november 2011 omgevormd tot werkgroep dorpsarchief.

Hier vindt u een beknopte beschrijving van het ontstaan en de geschiedenis van de beide dorpen. Voor meer (andere (pre)- historische gegevens) kunt u ook terecht op de website www.stellingwerven.dds.nl, alwaar ook een stukje geschiedschrijving wordt gemeld over de dorpen Sonnega en Oldetrijne. De tekst van de onderwerpen over de historie werden samengesteld door Jan Boonstra.

Sonnega & Oldetrijne vroeger

Voor de buitenstaanders lijken Sonnega en Oldetrijne twee dorpen, die aan elkaar zijn vastgeplakt door middel van lintbebouwing. Beide dorpen hebben echter al een lange eigen historie. In de kerkgeschriften van Stellingwerf Westeinde worden de goederen en gronden van de parochies Sonnega en Oldetrijne beschreven, daterende uit 1542.

Het dorp Trinda (Oldetrijne) kwam reeds voor in een zogenaamde Oorkonde van 1320. In diezelfde Oorkonde wordt ook gesproken over Ostrinda, wat waarschijnlijk het latere Sonnega is.

De dorpsgrens tussen Sonnega en Oldetrijne was in de 17e eeuw de Oldetrijnstersloot, die in 1629 was gegraven als verbinding tussen de Linde en de Tjonger (en ook de Scheene) om turfschippers de mogelijkheid te geven met klei naar Sonnega en Oldetrijne te varen. De klei werd gebruikt als meststof. Zo ontstonden de buurtschapjes Oldetrijnstersloot en Kleistraat. In de volksmond (bij de ouderen) wordt nog gesproken over de Kleistraat in Sonnega. De Oldetrijnstersloot werd gegraven in opdracht van Grietman Rinke Lyclema, maar het nut van deze verbinding was achterhaald toen in 1748 de Helomavaart werd gegraven in opdracht van Van Heloma.

De huidige Sonnegaweg heette vroeger de Binnenweg (verhard in 1862) en de huidige Pieter Stuyvesantweg heette voorheen de Bovenweg en nog eerder de Buitenweg. Ten zuiden van Sonnega lagen in de 18e eeuw nog heidevelden, Meente genoemd. In het kader van de ruilverkaveling (jaren 1970-80) werden de gronden ten zuiden van Sonnega en Oldetrijne (nu dus de Merriemaden, Weeren en de Meenthe) in cultuur gebracht en werd eveneens de Kerkhofslaan verhard en doorgetrokken (over de Scheene) naar Oldelamer.

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer