• Standaard header

Archief Samen Eén

Op initiatief van twee inwoners van Sonnega-Oldetrijne, de heren Jacob Oosterkamo en Joh. van der Zee, werd er op 13 februari 1948 een vergadering gehouden in café Oostra in Oldetrijne, om te komen tot het oprichten van een toneelvereniging. Het bestuur van de VVV (vereniging voor volksvermaak) was deze avond ook aanwezig een de leiding van deze vergadering was in handen van de heer J. Huitema Jr. De belangstelling om te komen tot het oproichten van een toneelvereniging bleek voldoende; 35 personen gaven zich spontaan op als lid. En dat was dus het begin van Samen Eén. Er werd een actie gevoerd om donateurs te winnen en aan het eind van de actie kon men 74 donateurs noteren.

Er werd ieder jaar een toneelstuk opgevoerd, met veel enthousiasme! Bij het publiek valt dat goed in de smaak! In de jaren 50 werd er zelfs 2 keer oer jaar opgetreden, omdat men ook nog een brijdrage leverde aan de culturele avond die door de beide dorpen werd georganieerd. In de beginjaren, tot 1955, werd de uitvoering gehouden in de zaal van cafë v.d. Molen-Steensma in Oldelamer en liet het bestuur bussen rijden om het publiek naar Oldelamer te vervoeren. Toen de belangstelling van het publiek steeds verder toenaam, werd de accomodatie in Oldelamer te klein en vanaf 1955 werden de voorstellingn gegeven in zaal Bijl/Brinkman in Wolvega, totdat in 1970 deze accomodatie kwam te vervallen. Vanaf dat moment werden de uitvoeringen gegeven in zaal Dragt te Wolvega, totdat deze ook werd gesloten en vanaf 1975 werden de uitvoeringen gegeven in de zaal van de Rank te Wolvega. Dat Samen Eén het goed deed mag blijken uit het feit, dat de publieke belangstelling zo groot werd, dat er 2 uitvoeringen, week op week, moesten worden gegeven in de Rank. Dat leverde de nodige consequenties op. Vanaf 1997 worden de uitvoeringen gegeven in het Drafcentrum/Victoria Park te Wolvega, waar de zaalaccomodatie van dien aard is, dat de belangstellende voor de uitvoering, ieder jaar plm. 500 personen, in één keer geherbergd kunnen worden.

  Jaarverslagen en uitvoeringen

Overige bestanden:
  Statuten Samen Eén

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer