• Standaard header

Stichting Harten 10

Oldetrijne - Op 25 september hield het bestuur van de ‘Stichting Harten 10’ met de bestuursleden van de dorpshuizen haar jaarvergadering in het dorpscentrum in Oldetrijne. Harten 10 behartigt de belangen van de 10 dorpshuizen in de gemeente Weststellingwerf. Het onderhoud aan de panden is de hoofdtaak. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan was een overeenkomst met de gemeente Weststellingwerf gesloten voor de periode 2016 – 2019. De gemeente financiert twee-derde deel van de onderhoudskosten, de dorpshuizen het andere derde deel. Uit de jaarcijfers blijft dat vrijwel alle geplande onderhoud is uitgevoerd. In de meeste gevallen door de inzet van veel vrijwilligers uit de dorpen. De gebouwen staan er hierdoor prima bij. Het bestuur meldde dat inmiddels een nieuwe overeenkomst voor de komende 4 jaren met het college is overeengekomen. Het is dit keer nog niet gelukt om het onderhoud voor de nieuwbouw in De Hoeve en Oosterstreek op te nemen. Wel zijn de begrootte kosten geïndexeerd. Met deze overeenkomst zijn de inwoners er weer zeker van dat hun ontmoetingsplek de komende 4 jaren in goede staat van onderhoud zal zijn. 

(Foto: Lenus van der Broek)

 

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer