• Standaard header

Samen Eén bracht 'Dubbel D' op de planken

In Victoria park in Wolvega vierde de toneelvereniging ‘Samen Een’ uit Sonnega-Oldetrijne haar 75-jarig bestaan. Op deze bijzondere avond kon voorzitter Ed Reuvekamp ruim 400 bezoekers welkom heten. Ter gelegenheid van dit jubileum werd het erelidmaatschap verleend aan Henk Ensing uit Wolvega. Hij heeft 14 jaar gespeeld en vervolgens in totaal 26 jaar geregisseerd en een begrip voor de toneelvereniging. Burgemeester André van de Nadort reikte hem een oorkonde uit.

Korte omschrijving van het stuk en spelers

Café dubbel D? Nee hoor, het is niet wat je denkt. Dubbel D staat voor Derkje (Jellie Wapstra) en Dorien (Neeltje de Groot). Het zijn een paar vrolijke, jolige zussen, die samen een bruin café runnen. Het café wordt bezocht door uitgesproken karakters. Reint (Alfred van den Akker) bijvoorbeeld, die vindt dat hij altijd gelijk heeft. Evert-Jan (Kees de Kroon), een guitig figuur die regelmatig een borrel te veel drinkt. Wilma (Houkje Baas), zijn vrouw; je kunt haar geen fijngevoelig mens noemen. Harm (Robin Bethlehem), een motorrijder in hart en nieren. Met een grote fantasie. Alles wat Harm zegt, moet je halveren en dan is het nog spannend.  Op de buurt zijn nieuwe bewoners: Juul en Kees (Irene schut en Corné Hopman) en hun vriendin, de excentrieke Jet (Maartje Reitsma), die alleen maar via haar hondje praat komen wonen. Zij leren tijdens de kennismaking hoe om te gaan met elkaar in dit dorp. En dan is er nog Berend (Auke Zijlstra), die mondjesmaat komt. Hij is zeer zuinig. Het lukt hem iedere keer weer zonder wat te betalen het café te verlaten. Daar kan de schoorsteen niet van roken! Zouden ze het hoofd boven water kunnen houden? Het geheel is geregisseerd door Gea de Jong en gesouffleerd door Korrie Bayle. 

(Foto: Lenus van der Broek)

 

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer