• Standaard header

Op tien locaties carbidschieten met vergunning

Voor tien locaties hebben burgemeester en wethouders ontheffing verleend om op oudejaarsdag carbid te schieten. Zo ook aan de Meenthe in Sonnega.

Carbidschieten

Normaal gesproken is het volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verboden om carbid te schieten. Op aanvraag kan het college van B&W een ontheffing van dit verbod verlenen op de laatste dag van het jaar. Volgens het carbidbeleid van de gemeente Weststellingwerf zijn er maximaal 12 locaties toegestaan waar op 31 december mag worden geschoten. Voor 10 locaties is ontheffing verleend.

Omdat 31 december op een zondag valt, is dit jaar de Zondagswet leidend. De tijden voor het gebruik van carbid is van 13.00 uur tot 18.00 uur op oudejaarsdag, in plaats van het eerder vastgelegde 02.00 uur op nieuwjaarsdag.

Vuurwerk

Er is geen landelijk vuurwerkverbod en gemeente Weststellingwerf heeft geen vuurwerkvrije zones. Dit betekent dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur.

(Foto: Lenus van der Broek)

 

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer