• Standaard header

De boerenzakdoeken van Sonnega en Oldetrijne

Op een verjaardag werd het idee geboren om door alle vrouwen van de boerderijen in Sonnega en Oldetrijne een vlag te maken van boerenzakdoeken. In plaats van de barricades op te gaan, een ludieke manier om de burger te laten zien dat de boeren met elkaar boer willen blijven in Sonnega/Oldetrijne, maar dat het nu allemaal onzeker is.

De onzekerheid komt doordat er een plan gepresenteerd is waarvan niemand weet, de boeren, de gemeente en ook de Provincie niet, wat de gevolgen zijn.mIn Weststellingwerf zijn twee natuurgebieden waar stikstof gereduceerd moet worden. Natuurpark De Rottige Meente en het Drents Friese Wold. Voor beide gebieden geld dat er ongeveer 50% van de stikstofemissie omlaag moet. Het is onbekend wat dat betekent voor de boeren in Sonnega-Oldetrijne.

Het is voor boeren in Sonnega en Oldetrijne niet te overzien welke toekomstplannen zij nog kunnen realiseren, moeten zij wel investeren in emissiearme technieken of worden ze toch opgekocht. Banken willen niet financieren, ook omdat in sommige gevallen de vergunning niet op orde is en ze niet weten wanneer dat opgelost wordt, terwijl dat door de regering wel is toegezegd.

Kunnen de boeren in Sonnega en Oldetrijne nog blijven boeren of moeten er misschien boeren noodgedwongen stoppen? Sonnega en Oldetrijne zijn echte boerendorpen, de agrarische sector zorgt voor leefbaarheid in de dorpen. Dat zie je ook aan de steun van de burgers, zij willen ook graag dat de boerengemeenschap levendig blijft. Daarom hebben ook vele burgers een vlag opgestoken of een boerenzakdoek opgehangen.

Het raakt de boerinnen ontzettend dat het levenswerk op de boerderij misschien niet doorgezet kan worden. Dat heeft zijn weerslag op de gesprekken aan de keukentafel. Er worden vele emotionele gesprekken gevoerd over hoe het nu verder moet. Het doet zeer om te zien dat de jonge opvolger nu met de handen in het haar zit over wat hij of zij nu moet doen.

Iedereen geeft er op zijn manier uiting aan. En daarom hebben de boerinnen van Sonnega en Oldetrijne samen het initiatief genomen om van boerenzakdoeken een vlag te maken en op te hangen. Dit als vorm van stil en publieksvriendelijk protest. Daarmee willen de boerinnen van Sonnega en Oldetrijne laten zien dat achter elke vlag een stil verdriet op het boerenerf schuilgaat.

(Foto: Lenus van der Broek)

 

 

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer