• Standaard header

Bestemming De Lantscheene

Beste Dorpsgenoten,
Het einde van de zomervakantie komt in zicht en een aantal zullen zelfs alweer aan het werk zijn. Hoogste tijd voor een update van onze kant met betrekking tot wat er speelt en besproken is omtrent de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze voormalige school, De Lantscheene.

Na het schrijven van een brief aan de gemeente waarin wij aangeven graag invloed te willen hebben over herbestemming van het schoolpand zijn wij uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek heeft de gemeente, als eigenaar, gemeld het pand te willen inzetten voor de hoognodige opvang van Oekraïense vluchtelingen. Door ons is aangegeven dat wij als Plaatselijk Belang weinig problemen voorzagen, wat later ook door de directe buurt is onderkend. Wel hebben wij onze zorgen geuit over mogelijk andersoortige opvang na de opvang periode van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft aangegeven dat dit niet hun insteek is, aangezien dit niet past in deze omgeving. Ook heeft de gemeente aangegeven dat andersoortige opvang en plaatsing via de reguliere weg gerealiseerd moet worden in de komende twee tot drie jaar.

Met de gemeente is overeengekomen dat de directe buren van het pand voor de vakantieperiode door de gemeente geïnformeerd worden over mogelijke opvang. De brief vanuit de gemeente zou verder door Plaatselijk Belang via de dorpsmail verspreid worden, zodat de rest van de bewoners ook geïnformeerd is. De gemeente heeft er echter voor gekozen om het gehele dorp via de eerdergenoemde brief te informeren waardoor het informeren via de dorpsmail niet meer nodig werd geacht door ons.

Enkele weken geleden zijn wij door de directe buurt gevraagd om tijdens een bijeenkomst hun zorgen aan te horen en ons standpunt toe te lichten. Er zijn op dit moment vanuit de buurt geen verdere specifieke wensen met betrekking tot het pand, maar hun grootste zorg is wat er gebeurt met het pand na de opvangperiode van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit de buurt is de vraag gekomen om als Plaatselijk Belang nog tijdens de ‘verkenningsfase’ van de gemeente aan te geven dat wij als Plaatselijk Belang het pand willen kopen en vervolgens terug te verhuren aan de gemeente zolang er opvang voor Oekraïense vluchtelingen noodzakelijk is. Na intern overleg hebben wij besloten om niet van onze eerder gemaakte afspraken met de gemeente af te wijken. Wel sturen we een brief naar de gemeente, waarin wij graag vastgelegd willen zien over welke periode opvang nodig is en om wat voor type vluchteling het gaat. Ook willen wij op korte termijn een door de gemeente georganiseerde informatieavond waarin de gemeente hun standpunten kan uitleggen en wij onze zorgen kunnen uiten. Als laatste geven wij aan dat aankoop van het pand door Plaatselijk Belang een optie zou kunnen zijn om onrust weg te nemen en zekerheid te krijgen over het duurzaam herbestemmen van het pand in het belang van de leefbaarheid van het dorp.

Wij zetten ons onderzoek voort naar mogelijkheden om de hand te houden in de herbestemming van het pand met als doel het pand als dorp aan te schaffen en het exploiteren voor extra woningen of appartementen voor woningzoekenden, een kinderopvang en de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren.

De directe buurtbewoners hebben tijdens een constructief overleg aangegeven ons hierbij te willen ondersteunen. Ook hebben zij aangegeven hier een eerste exploitatieopzet voor te kunnen maken. Tijdens ditzelfde overleg is aangegeven dat de kritiek welke op Plaatselijk Belang werd geuit in een opiniestuk in De Stellingwerf niet door hen gedeeld werd. Voor vragen over de opvang zelf is de gemeente bereikbaar op het in de brief aangegeven mailadres. Mochten er andere vragen zijn of mocht u niet voldoende geïnformeerd zijn, dan kunt u ons altijd benaderen.

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer