• Standaard header

Besteding subsidie Iepen Mienskipfuns

Sonnega-Oldetrijne - In 2017 is door het Stichting Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfuns voor het project "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen"

Doel van dit project was, om de contacten tussen de inwoners in Sonnega en Oldetrijne intensiveren. De inwoners waarvan de kinderen op de basisschool zitten, hebben intensief contact met elkaar via de school en de kinderen. Echter nadat de kinderen van school zijn gegaan, neemt dit contact af. Het Plaatselijk Belang heeft ingezet op een viertal punten:

 • verbinding versterken in onze dorpen
 • eenzaamheid tegengaan (vooral bij ouderen)
 • mogelijk maken voor inwoners om hulp vragen waar ze dat nodig hebben
 • inwoners hulp laten aanbieden waar ze zien dat dat wenselijk is.


Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne heeft daarbij contact gezocht met Stichting Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne en Openbare Basisschool De Lantscheene.

6600 euro subsidie

Met de subsidie van het Iepen Mienskipfuns van 6600 euro is een aantal activiteiten georganiseerd om de vier punten uit de doelomschrijving te realiseren:

Kerstsamenzang

Tijdens de jaarlijkse Kerstsamenzang kon extra aandacht besteed worden aan het samenzingen van ouderen en kinderen.

Schaakcompetitie inwoners dorp en kinderen op school

Als voorbereiding op het Remco Heite Schoolschaaktoernooi hebben inwoners ingezet op De Lantscheene: er werd vol verve geschaakt tegen de schooljeugd, waarbij een aantal ouders en grootouders hun onvermoede schaaktalenten toonden. Van het door de inwoners beschikbaar gestelde schaakmateriaal werd gretig gebruik gemaakt.

Pannekoekendag

Voor de Nationale Pannekoekendag op 16 maart dit jaar werden alle ouderen uitgenodigd, niet alleen de grootouders van de leerlingen van De Lantscheene. Een grote opkomst was het gevolg. Door de wisselende tafelschikking leerden ouderen en kinderen elkaar beter kennen: een gezellig eetmoment, een groot succes! Na afloop kregen de ouderen les in gamen van de kinderen.

Middagactiviteit: Soos Dorpscentrum

Een aantal maal is voor de ouderen een soos in het dorpscentrum georganiseerd. De ontmoeting was hierbij het belangrijkste thema. Er waren diverse invullingen: spelletjes (sjoelen, kaarten enz.)  ook was een er bingo met echte prijzen.

De afsluitende bijeenkomst was met Johan Feenstra.  Bij deze bijeenkomst konden ook andere inwoners aanschuiven.

Museumbezoek

Op 23 mei 2018 zijn groep 4, 5, 7 en 8 van De Lantscheene samen met de ouderen uit het dorp naar het PIT Veiligheidsmuseum in Almere gegaan. Het was een gezellige dag, waarbij ouderen, kinderen, juffen én ouders samen op pad zijn gegaan.

Sporten voor de jeugdl

Er zijn 2 sport avonden geweest voor de jeugd: 1x slagbal  waarbij ook ouderen spontaan mee gedaan hebben.

De klapper was een stormbaan. Deze kon door de school en ’s avonds voor alle jeugd gebruikt worden.

Afsluiting Schooljaar

Het afscheid van groep 8 van De Lantscheene is dit jaar opengesteld voor alle bewoners van Sonnega-Oldetrijne. Op donderdag 19 juli werd in de openlucht een schitterende dans- en toneelvoorstelling voor het voetlicht gebracht. De avond was druk bezocht. Kraampjes met koffie, thee en cake zorgen voor een warme ontvangst, na afloop werd door bijna alle aanwezigen gezamenlijk gedanst. Het was een prachtige avond!

2e AED

Ook van het subsidie geld is een 2e AED aangeschaft. Deze hangt nu bij garage Thomas.

De bestaande AED bij de manege is vervangen.

Dorpscentrum

Bij het dorpscentrum hangt een informatiebord dat vrijdagmiddag door oud PB bestuurslid Hedy Wiersma werd onthuld. Hier kunnen de diverse activiteiten opgehangen worden en voor iedereen te zien.

Ook hebben we een bankje bij het Dorpscentrum geplaatst. Zodat fietser, wandelaars even kunnen rusten en genieten van de omgeving.

Door een goed vooronderzoek door het Plaatselijk Belang was duidelijk dat er binnen onze dorpen veel draagvlak voor een project als "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen" was. De toegekende subsidie is daarom dankbaar gebruikt voor het realiseren van de doelen. De subsidie heeft de samenwerking binnen onze gemeenschap mogelijk gemaakt, waarbij inwoners die wat afgedreven waren naar de rand weer volop midden in die gemeenschap zijn opgenomen, en opnieuw in hun kracht staan.

Het grote succes van de activiteiten smaakt naar meer, hebben we van onze inwoners teruggehoord. Of er dit jaar ook weer geschaakt wordt, en wanneer is dat pannekoekeneten op school weer? Deze herkenbare activiteiten zorgen voor continuïteit, en verbinden daardoor nog meer.

“Wij danken iedereen in onze dorpen die zich heeft ingezet voor dit mooie project, en danken bovenal het Iepen Mienskipfuns voor het mogelijk maken van het project "Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen", aldus Plaatselijk Belang.

(Foto: Lenus van der Broek)

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer