Reeds jaren is er in de beide dorpen een Jagersvereniging, welke het jachtrecht heeft over een groot aantal hectares agrarische gronden. Uiteraard binnen de wettelijke bepalingen.