Stichting Harten 10

Oldetrijne – Op 25 september hield het bestuur van de ‘Stichting Harten 10’ met de bestuursleden van de dorpshuizen haar jaarvergadering in het dorpscentrum in Oldetrijne. Harten 10 behartigt de belangen van de 10 dorpshuizen in de gemeente Weststellingwerf. Het onderhoud aan de panden is de hoofdtaak. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan was een overeenkomst met de gemeente Weststellingwerf gesloten voor de periode 2016 – 2019. De gemeente financiert twee-derde deel van de onderhoudskosten, de dorpshuizen het andere derde deel. Uit de jaarcijfers blijft dat vrijwel alle geplande onderhoud is uitgevoerd. In de meeste gevallen door de inzet van veel vrijwilligers uit de dorpen. De gebouwen staan er hierdoor prima bij. Het bestuur meldde dat inmiddels een nieuwe overeenkomst voor de komende 4 jaren met het college is overeengekomen. Het is dit keer nog niet gelukt om het onderhoud voor de nieuwbouw in De Hoeve en Oosterstreek op te nemen. Wel zijn de begrootte kosten geïndexeerd. Met deze overeenkomst zijn de inwoners er weer zeker van dat hun ontmoetingsplek de komende 4 jaren in goede staat van onderhoud zal zijn. 

(Foto: Lenus van der Broek)

 

Reageren niet mogelijk.

Abonneren op nieuwsbrief