In Oldetrijne staat de openbare basisschool “De Lantscheene”. 90 % van de kinderen uit  Sonnega en Oldetrijne gaan naar de dorpsschool. De voor en naschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang in Sonnega of Wolvega Er is een tussenschoolse opvang op school aanwezig.

Voor meer informatie over de school bezoek dan de website: www.obsdelantscheene.nl