Glasvezel in Weststellingwerf

Afgelopen weken werden we in Weststellingwerf “verrast” met 2 aanbieders voor het aanleggen van een glasvezelverbinding, namelijk:

  1. Glasvezel buitenaf
  2. Glasvezel van Kabelnoord.

 

Wij zijn verrast, omdat we tot nu toe waren geïnformeerd over aanleg van glasvezel door aanbieder Kabelnoord. Plotseling was daar ook Glasvezel buitenaf. De planning van de inventarisatie (vraagbundeling) kwam hiermee in een stroomversnelling.

Wij zijn met de gemeente Weststellingwerf in overleg over deze ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt aan het inventariseren van de mogelijkheden, die beide aanbieders met zich meebrengen. Bijvoorbeeld of bij beide aanbieders zowel de witte als de zogenaamde “grijze” gebieden worden meegenomen. Volgende week hopen we meer informatie te hebben, om u als Plaatselijk Belang en bewoners te informeren. De gemeente en de VKD stemmen met elkaar af en trekken hierin zoveel mogelijk gezamenlijk op.

We adviseren u in ieder geval wel om de geplande voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden. Het gaat hier om:

  1. het aanleggen van glasvezel bij u in de straat en naar uw huis
  2. het aanbieden van pakketten voor internet, telefonie en/of televisie

 

De data van de bijeenkomsten zijn als volgt:

 3 januari 2019: Van der Valk, Wolvega, Glasvezel van Kabelnoord,

 

aanvang 19.30 uur.

 8 januari 2019, ‘t Buurthuus, Noordwolde, Glasvezel buitenaf, aanvang 19.45 uur.

 9 januari 2019, MFC De Ni’je Stienze, Nijeholtpade, Glasvezel buitenaf,

 

aanvang 19.45 uur.

 10 januari 2019, Zalencentrum Klijnstra, Hoofdstraat West 6, Wolvega, Glasvezel buitenaf, aanvang 19.45 uur.

 15 januari 2019, MFC De Ni’je Stienze, Nijeholtpade, Glasvezel van Kabelnoord, aanvang 19.30 uur.

 16 januari 2019, Gemeentehuis Weststellingwerf, Glasvezel van Kabelnoord, aanvang 19.30 uur.

 17 januari 2019, ‘t Buurthuus, Noordwolde, Glasvezel van Kabelnoord, aanvang 19.30 uur.

 

Carbid schieten in Sonnega

Sonnega – Traditiegetrouw wordt op enkele plaatsen in  de gemeente het jaar uitgeluid met carbidschieten. Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van het verbod op schieten of in bezit hebben van carbid verleend aan enkele initiatiefgroepen. Zo ook op zaterdagmorgen vanaf elf uur een locatie aan de Meenthe in Sonnega.

Wie is de BOCK?

De gemeente Weststellingwerf haakt aan bij de campagne ‘Wie is de BOCK’ (Bewust Oplettende Carbid-Knaller). De campagne is gericht op veilig carbidschieten. Ongevallen met carbid ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. Zorg daarom dat er altijd een BOCK aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten. Zie: www.wieisdebock.nl.

(Foto: Lenus van der Broek)

 

Volkskerstzang Sonnega Oldetrijne

Oldetrijne – In het volle voormalige kerkje, nu dorpscentrum, in Oldetrijne vond vrijdagavond een Volkskerstzang plaats voor in de inwoners van Sonnega en Oldetrijne. Vooraf verzamelden zich enkele inwoners en kinderen bij OBS De Lantscheene, dronken glühwein of chocolademelk en gingen vervolgens in een lichtjeswandeling naar het dorpscentrum.

De presentatie was in handen van Margreeth van den Berg. Het gelegenheidskoor met zangers uit de beide dorpen stond onder leiding van Hanneke Zonderland. De muzikale begeleiding was in handen van Ineke Thomas en Maurik Mietes. Het kerstverhaal werd voorgelezen door Agnieta Reuvekamp en betrok de kinderen daar ook bij, zij mochten de bezoekers trakteren op een chocolaatje.  De schriftlezing en gedichtlezingen werden verzorgd door Afke Elshof, Wietske Kroes en Margreeth van den Berg.

(Foto: Lenus van der Broek)

Herdenking bij oorlogsmonument

Sonnega – Leerlingen van basisschool De Lantscheene in Oldetrijne legden vrijdagmorgen een bloemstuk bij het oorlogsmonument op de hoek van de Sasweg en de Meenthe in Sonnega.

De school heeft het monument geadopteerd. De kinderen zongen het in de Tweede Wereldoorlog populaire Engelse liedje ‘We’ll meet again’, begeleid door Maurik Mietes op gitaar.

Op 16 december 1943 verongelukte in die omgeving een geallieerde bommenwerper. De zeven bemanningsleden van de Lancaster JB 545 vonden hierbij de dood. De algemene begraafplaats in Wolvega werd hun laatste rustplaats. Beth Connor uit Australië, de zus van één van de bemanningsleden, heeft het monument destijds onthuld.

(Foto: Lenus van der Broek)

Project Kringlooplandbouw timmert aan de weg

Oldetrijne – Het project Kringlooplandbouw, bodembeheer en waterkwaliteit richt zich op efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem. Dit leidt tot het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Binnen het project is ruimte voor 250 agrarische ondernemers in Friesland.

Een goede vruchtbaarheid van de bodem is belangrijk voor een goed bedrijfsresultaat en minder milieubelasting. In dit project wordt gekeken naar de mineralenstromen op het bedrijf en helpen de vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te analyseren en optimaliseren. Waarom meedoen?

Voor veehouder Harm Bergman uit Oldetrijne, lid van de studiegroep in Weststellingwerf, is het duidelijk waarom hij deelnemer is van dit project: “Ik wil meer grip op de stikstofkringloop en wil weten aan welke knoppen in kan draaien om die efficiëntie te verbeteren. Wellicht kan ik op krachtvoer besparen, maar ook belangrijk vind ik dat we met de KringloopWijzer de mestafzet kunnen beperken. Het sterke van werken in een studiegroep vind ik dat je de sterke en zwakke punten van jezelf en van je collega’s uit de cijfers kunt halen en vergelijken. En wat je moet doen om het resultaat de goede kant op te krijgen”, aldus Harm Bergman.

Deelname kost €250,- excl. btw per jaar. Aanmelden via www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/aanmelden.

Voor vragen of meer informatie kun je bellen naar 088-888 66 77 en vragen naar Froukje van de Molen of Birgit Cortissos. Of stuur een e-mail naar noordnederland@vruchtbarekringloop.nl.

Foto: Lenus van der Broek

Sint Maarten

Sonnega-Oldetrijne – De kinderen in de dorpen Sonnega en Oldetrijne liepen zaterdagavond met hun lampionnen en zingend langs de deuren. Er werden vijf groepen kinderen gevormd van totaal 40 kinderen, begeleid door de ouders en vrijwilligers. De kinderen kregen van de bewoners traktaties die later op de avond in het dorpscentrum in Oldetrijne eerlijk in de groep werden verdeeld. Dit jaar werd de mogelijkheid geboden om een donatie aan de Voedselbank Weststellingwerf te doen. Dat kon in vorm van verpakte levensmiddelen of geld.

(Foto: Lenus van der Broek)

Slimste Dorp van Friesland

Oldetrijne – De tweede editie van het Slimste Dorp van Friesland is van start gegaan, zo ook in Sonnega-Oldetrijne. Op vrijdagavond probeerden  in het Dorpscentrum in Oldetrijne tien teams hun beste beentje voor te zetten. De drie teams met de hoogste score gaan naar de regiofinale en uiteindelijk strijden de beste teams uit de regio om de Friese titel.

Er waren acht ronden met tien vragen met diverse onderdelen in woord en beeld. In heel Friesland hadden zich 33 dorpen aangemeld, waaronder dus Sonnega-Oldetrijne, Vinkega en Bantega in Zuid Friesland. De organisatie van deze avond was in handen Mariët en Erik Hopman.

zie ook www.slimstedorpvan.nl

foto: Lenus van der Broek

Besteding subsidie Iepen Mienskipfuns

Sonnega-Oldetrijne – In 2017 is door het Stichting Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfuns voor het project “Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen”

 

Doel van dit project was, om de contacten tussen de inwoners in Sonnega en Oldetrijne intensiveren. De inwoners waarvan de kinderen op de basisschool zitten, hebben intensief contact met elkaar via de school en de kinderen. Echter nadat de kinderen van school zijn gegaan, neemt dit contact af. Het Plaatselijk Belang heeft ingezet op een viertal punten:

–  verbinding versterken in onze dorpen

–  eenzaamheid tegengaan (vooral bij ouderen)

–  mogelijk maken voor inwoners om hulp vragen waar ze dat nodig hebben

–  inwoners hulp laten aanbieden waar ze zien dat dat wenselijk is.

 

Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne heeft daarbij contact gezocht met Stichting Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne en Openbare Basisschool De Lantscheene.

 

6600 eur subsidie

Met de subsidie van het Iepen Mienskipfuns van 6600 euro is een aantal activiteiten georganiseerd om de vier punten uit de doelomschrijving te realiseren:

 

Kerstsamenzang

Tijdens de jaarlijkse Kerstsamenzang kon extra aandacht besteed worden aan het samenzingen van ouderen en kinderen.

 

Schaakcompetitie inwoners dorp en kinderen op school

Als voorbereiding op het Remco Heite Schoolschaaktoernooi hebben inwoners ingezet op De Lantscheene: er werd vol verve geschaakt tegen de schooljeugd, waarbij een aantal ouders en grootouders hun onvermoede schaaktalenten toonden. Van het door de inwoners beschikbaar gestelde schaakmateriaal werd gretig gebruik gemaakt.

 

Pannekoekendag

Voor de Nationale Pannekoekendag op 16 maart dit jaar werden alle ouderen uitgenodigd, niet alleen de grootouders van de leerlingen van De Lantscheene. Een grote opkomst was het gevolg. Door de wisselende tafelschikking leerden ouderen en kinderen elkaar beter kennen: een gezellig eetmoment, een groot succes! Na afloop kregen de ouderen les in gamen van de kinderen.

 

Middagactiviteit: Soos Dorpscentrum

Een aantal maal is voor de ouderen een soos in het dorpscentrum georganiseerd. De ontmoeting was hierbij het belangrijkste thema. Er waren diverse invullingen: spelletjes (sjoelen, kaarten enz.)  ook was een er bingo met echte prijzen.

De afsluitende bijeenkomst was met Johan Feenstra.  Bij deze bijeenkomst konden ook andere inwoners aanschuiven.

 

Museumbezoek

Op 23 mei 2018 zijn groep 4, 5, 7 en 8 van De Lantscheene samen met de ouderen uit het dorp naar het PIT Veiligheidsmuseum in Almere gegaan. Het was een gezellige dag, waarbij ouderen, kinderen, juffen én ouders samen op pad zijn gegaan.

 

Sporten voor de jeugdl

Er zijn 2 sport avonden geweest voor de jeugd: 1x slagbal  waarbij ook ouderen spontaan mee gedaan hebben.

De klapper was een de stormbaan.  Deze kon door de school en ’s avonds voor alle jeugd gebruikt worden.

 

Afsluiting Schooljaar

Het afscheid van groep 8 van De Lantscheene is dit jaar opengesteld voor alle bewoners van Sonnega-Oldetrijne. Op donderdag 19 juli werd in de openlucht een schitterende dans- en toneelvoorstelling voor het voetlicht gebracht. De avond was druk bezocht. Kraampjes met koffie, thee en cake zorgen voor een warme ontvangst, na afloop werd door bijna alle aanwezigen gezamenlijk gedanst. Het was een prachtige avond!

 

2e AED

Ook van het subsidie geld is een 2e AED aangeschaft. Deze hangt nu bij garage Thomas.

De bestaande AED bij de manege is vervangen.

 

Dorpscentrum

Bij het dorpscentrum hangt een informatiebord dat vrijdagmiddag door oud PB bestuurslid Hedy Wiersma werd onthuld. Hier kunnen de diverse activiteiten opgehangen worden en voor iedereen te zien.

Ook hebben we een bankje bij het Dorpscentrum geplaatst. Zodat fietser, wandelaars even kunnen rusten en genieten van de omgeving.

 

Door een goed vooronderzoek door het Plaatselijk Belang was duidelijk dat er binnen onze dorpen veel draagvlak voor een project als “Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen” was. De toegekende subsidie is daarom dankbaar gebruikt voor het realiseren van de doelen. De subsidie heeft de samenwerking binnen onze gemeenschap mogelijk gemaakt, waarbij inwoners die wat afgedreven waren naar de rand weer volop midden in die gemeenschap zijn opgenomen, en opnieuw in hun kracht staan.

Het grote succes van de activiteiten smaakt naar meer, hebben we van onze inwoners teruggehoord. Of er dit jaar ook weer geschaakt wordt, en wanneer is dat pannekoekeneten op school weer? Deze herkenbare activiteiten zorgen voor continuïteit, en verbinden daardoor nog meer.

 

“Wij danken iedereen in onze dorpen die zich heeft ingezet voor dit mooie project, en danken bovenal het Iepen Mienskipfuns voor het mogelijk maken van het project “Elkaar Ontmoeten, voor Elkaar Zorgen”, aldus Plaatselijk Belang.

foto: Lenus van der Broek

Handicamp

Oldetrijne – José Verschuuren uit Oldetrijne zet zich als zorgvrijwilliger in om mensen met een vooral lichamelijke beperking een  zevendaagse rondreis door Nederland te bezorgen. Op vrijdagavond kwam de Handicamp outdoor camper naar Wolvega om te bevoorraden. De familie Verschuuren die veel vrijwilligers doet, hielp daarbij. Ook chauffeur (vrijwilliger) Jan Jonker hielp een handje mee. Op zaterdagmorgen vertrekt de Handicamp uit Joure met vijf reizigers en vijf vrijwilligers uit Friesland.

“Na zelf een paar keer als zorgvrijwilliger met deze camper op vakantie te zijn geweest ben ik me gaan verdiepen in de mogelijkheden voor een groep uit Friesland”, aldus José Verschuuren. In overleg is de reis door Nederland besproken. De groep gaat naar het Openluchtmuseum, de Beekse Bergen, de grotten van Valkenburg en het drielandenpunt. Verder wordt er een bierbrouwerij bezocht, maar een bezoek aan een stad staat ook op het programma. Elke keer overnachten zij op een camping. De camper heeft alle voorzieningen voor mensen met een beperking, er zijn hoog-laagbedden, een tillift en een compleet aangepaste badkamer.

De Stichting Handicamp uit Nijverdal organiseert al ruim 25 jaar vakanties voor deze doelgroep. De organisatie bestaat uit vrijwilligers, donateurs en sponsors.

zie ook handicampoutdoor.nl

foto: Lenus van der Broek

Pieter Stuyvesant concours pony’s

Sonnega – Was het gisteren de beurt aan de paarden op het grote paardenevenement Pieter Stuyvesant Concours in en rond de manege de Caprilli in Sonnega, vandaag was het de beurt aan de pony’s met de onderdelen springen en dressuur.

Bixie

Ook werd er aandacht geschonken aan de jeugdige ruiters. In de zogenaamde bixie klasse konden de 22 ruitertjes een proef dressuur doen en daarna springen. De ouders mochten daarbij behulpzaam zijn en de deelnemers kregen na afloop een toelichting van de jury op hun dressuur en springen, vooral bemoedigend. Zo te zien is de ruitersport in de regio hiermee gewaarborgd.

(Foto: Lenus van der Broek)

Abonneren op nieuwsbrief