Dorpenvisie 2016 versie 15 november 2015Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners – de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving.

“Hoe moet ons dorp er over 15 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?”

Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van de overheid. Onder andere voorzieningen, woningbouw, veiligheid en gemeenschapszin zijn aspecten die bijdragen aan deze leefbaarheid. In een dorpenvisie kan een dorp deze leefbaarheidaspecten in kaart brengen.

In 2008 heeft Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne haar eerste dorpenvisie gepresenteerd en deze is goedgekeurd in de ledenvergadering van 30 oktober 2008.

De dorpenvisie kunt u hieronder lezen.
Dorpenvisie 2016